Ptesi - Cuma08.00 - 18.00
OfisEğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sadıkoğlu İş Merkezi

Danışmanlık Hizmetlerimiz

MindsnSolutions olarak müşterilerimizle birlikte gelişiyor ve özgürleşiyoruz. Özel olarak hazırladığımız tüm hizmetlerimizi müşterilerimizin muhteşem enerjileri ile daha da faydalı hale getiriyoruz.
BİR İŞTEN DAHA FAZLASI

Danışmanlık
Hizmetlerimiz

Değişen ve gelişen dünyada sizler için özel olarak uyguladığımız eklektik metotlar ile kurumsal yaşamınızdaki dönüşümünüzü sağlıyoruz. Hızlı öğreniyor ve hızlı aksiyon alıyoruz, bu süreçleri sizlerle birlikte ilerletiyoruz. Bizlerle olmaya ve özgürleşmeye ne dersiniz?

Danışmanlık, kurumunuzdaki işlerin verimli hale gelebilmesini sağlayan, kuruma yer alan sorunların iyileşmesi için çözümler üreten, kurumların genel olarak durumları düzeltme işlemleri olarak tanımlanabilir. Bir yönetici olarak sadece işinizle ilgilenmek isteyebilir, kurumun sorunlarını çözümlemek amacıyla danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza yönelik oluşturulan durum analizimizin ardından sorunları tespit ederiz. Sonuç olarak da kurumunuzdaki verimliliği, iş akışını arttırmaya yönelik çalışmalara başlarız ve takibini süreç boyunca ilerletiriz. Gelişim ve birlik duygusu ile hareket ettiğimizden size en uygun olan danışmanlık hizmetlerinizi alanında uzman kadromuzla sizlere sunabiliriz.

Danışmanlık hizmetlerimizde neler mi yapıyoruz? Öncelikle mevcut durum analizi yaparak iş süreçlerinin ve insan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi, organizasyon yapısının değerlendirilmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, insan kaynakları sistemlerinin kurulması, performans, eğitim, yetenek yönetimi, değerlendirme ve gelişim merkezi uygulamaları gibi verimlilik odaklı sistemlerinin kurulmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda bu alanların verimli bir şekilde işler hale gelmesine olanak tanıyoruz.

Peki, danışmanlık süreçlerimizde nasıl ilerliyoruz?

Danışmanlık Öncesi (Sorun Tespiti, Analiz)

İhtiyaç analizi ile kurumunuzun eksikliklerini tespit eder ve ona göre aksiyon alırız. Bu nedenle de ihtiyaç analizi danışmanlık sürecimizin en kritik noktalarından biridir. Sadece yöneticileri değil, saha çalışanlarından tedarikçilere 360 derece bakış açısıyla analiz yaparak sorunun kaynağını tespit ediyoruz.

Danışmanlık Sırası (Uygulama)

Sorunu tespit ettikten sonra kurumun kültürüne en uygun olacak şekilde planlama ve içerik tasarımlarını yapıyoruz. Size özel olarak geliştirdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile kurumunuzun en iyi şekilde verimliliğini arttırmasını hedefliyoruz.

Danışmanlık Sonrası (Başarı Ölçümü)

Danışmanlık sonrasında da sizinleyiz! En az 3 ay olmak üzere takip sürecine devam ediyoruz. Yapılan değişimin kurum kültürüne, çalışan performansına nasıl etki ettiğini gözlemliyoruz.

İhtiyacınızın kapsamına, boyutuna ve çözüm sürecine yönelik size özel danışmanlık planlarımıza göre liderlikten takım çalışmasına ve birey olmaktan bir ekip olmaya kadar varan aşamaları birlikte keşfediyoruz! Size özel danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak, bu başarılı yolculuğa beraber çıkmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz.

Yönetim ve organizasyon danışmanlığı

Yönetsel süreçlerin ve organizasyon yapısının uyumunun belirlenerek değişime ihtiyaç duyulan alanlara yönelik çözümlerin sunulması

Sürekli gelişen ve küreselleşen dünyada, geleneksel çözümlere bağlı kalarak veya şirketinizin başarısını şansa bırakarak mükemmele ulaşmanız mümkün değildir. “HIZ “ ana odak olurken “KURUMA UYUMLU ÇEVİK” yaklaşımlarla çözümler üretmeniz beklenmektedir.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI hizmetinin en önemli amaçlarından biri, kaynakların çok daha etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve rekabet gücünü arttırarak sektörde gelişmeyi sağlamaktır. Yani verimlilik ve karlılık tüm şirketlerin temel hedefidir. Peki bu hedefe gidebilmek için nelere ihtiyaç duyarız:

-Sektöre ve değişen ihtiyaçlara uyumlu teknoloji entegrasyonu

-Değişin dünyaya uyumlu vizyon, misyon, stratejiler ve hedefler

-Bu hedefleri gerçekleştirebilecek organizasyon yapısı

-Hem Türkiye hem de Globalde fark yaratacak süreç yönetimi ve rekabetçi bakış açısı

-Yönetsel Yetkinliklerin yeniden tasarlanması ve sürekli gelişiminin sağlanması ile değişime uyumlu ve yaşatabilen organizasyon haline gelinmesi

Marka ve Strateji Danışmanlığı

Kurum kültürü, kurum değerleri ve yüksek hedefler ile uyumlu stratejilerin belirlenmesi, misyon ve vizyon tanımlarının yapılması ve stratejik inisiyatifler ile gerçekleştirilmesi

Marka felsefesi ve pazarlama planlamaları doğrultusunda stratejilerin belirlenmesi ve bu doğrultuda iletişim süreçlerinin yönetilmesi hizmetlerinin bütünsel olarak sunuyoruz. Durum analizi öncelikli olmak üzere sektör, pazar ve rakip analiz sonuçlarına göre marka kurumsal stratejilerinin, duruşunun ve konumlandırmanın belirlenmesini sağlıyoruz.  Bu doğrultuda;

Marka İnşası – Marka konumlandırma – Marka söylemi – Marka içerik/hikayelerin oluşturulması – Kurumsal Kimlik Rehberi / Marka Kimliğinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi konularında uzman danışmanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile sizlere yol haritası çıkartıyor, eylem adımlarınızı belirliyoruz.

İnovasyon ve gelişim danışmanlığı

Sektör dinamikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kuruma uygun inovatif yaklaşımların belirlenmesi

Çözüm ortağımız Alp İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri ile temelde Ar-Ge, İnovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde, projelendirme, teşvik ve hibeler, teknik çözümler üretme, kurumsal kimlik ve yönetişim alanlarında firmalara özel çözüm üretmekte, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekteyiz.

Bunun yanısıra Ar-Ge ve inovasyon yönetimi, Ar-Ge ve inovasyon strateji ve kültürü kavramlarına yaygınlık kazandırıp, yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi sürecinde firmalara destek sunarak sürecin başından sonuna kadar katkı sağlamay hedefiyoruz.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı

Vizyona ulaşmaya imkan sağlayan stratejik inisiyatifler dahilinde pazarlama stratejisinin belirlenmesi, pazar yaratmadan kampanya yönetimine, müşteri yönetiminden satış kanalları dizaynına kadar tüm pazarlama süreçlerinin planlanması ve hayat geçirilmesi

Etkili stratejiler hayata geçirildiklerinde etkilerini ortaya koyabilirler. Bunun da “tek ses” olarak gerek kurum içi iletişim süreçlerine gerekse de kurumun müşteri ve paydaşları ile yaptığı iletişime yansıması oldukça kritiktir. Bu kapsamda ihtiyaçlarınızı pazarlama departmanınız ve kurumsal iletişim departmanlarınız gibi çalışarak yeniden dizayn ediyoruz.

Kurumsal İletişim Süreçleri

Marka yönetimi, kurumsal kimlik, sosyal sorumluluk ve etkinlik projeleri ile kriz yönetimi ve medya süreçlerinin planlanması ve hayata geçirilmesi

İşlerinizi büyütmek, markanızı daha bilinir kılmak istediğinizi biliyoruz. Hikayelerin, teknolojinin, gerekliliklerin, hedef kitlenin… dünyanın sürekli değiştiği bir döngüde günceli yakalamayı, müşterilerin iç görülerini dinlemeyi, yeni hedefler yaratmayı ve her platformda markaların dilinden konuşmayı seviyoruz. Bu yüzden sürekli gelişen, birlikte kazanılan ve kalıcı olan zaferler kazanmak istiyoruz. Bu kapsamda da  çözüm ortaklarımız Orveo ve BGA Partners ile sizlere yaratıcı ve farklı çözümler sunuyoruz.

Çözümlerimizin ana kategorileri:

Reklam

Markalaşma

Dijital

Prodüksiyon

Sosyal Medya

PR

Yatırım Danışmanlığı

Özelllikle Orta Doğu bölgesine yönelik yatırım kararlarının değerlendirilmesi ve proje alternatiflerinin finansal değerlemelerinin yapılması

 İşletmenizin özellikle yurt dışı yatırım faaliyetlerinde iş planlarının çıkartılması, ihtiyaç duyabileceği kısa-uzun vadeli krediler ya da yatırımcı desteklerinin sağlanması konularında uzman ekibimiz sizler için detaylı araştırmalar yapar ve proje planları çıkartır.

Yatırım Danışmanlarımız, şirketinizin kısa vadeli finansman ihtiyacını belirler uygun vade ve faizler ile alternatif finansman kaynaklarını önerir ve bu kaynakların sağlanmasına aracılık eder. Uzun vadeli satışlar ve stoklu çalışma sebebiyle oluşan finansal ihtiyaçların orta vadeli krediler ile fonlanarak işletme döngüsünün rahatlatılması için yatırım danışmanlarımız sizlere uygun çözümler sunar.

İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi

İnsan Kaynaklarının tüm süreçlerinin analiz edilerek kurum stratejileri ile uyumlanması

Hem kurum kültürünü hem de kurum stratejisini destekleyecek, bireysel ve kurumsal performans artışı için temel oluşturacak, Strateji, Değer, Yetkinlik, Performans Yönetim Sistemleri başta olmak üzere, uçtan uca İK sistemlerinin tasarımına, Yönetsel Gelişim ve Yetenek Yönetimi alanlarında ihtiyaçlarına yönelik kapsayıcı tüm hizmetlerimizle sizinle birlikteyiz. Her biri en az 20 yıl deneyimli uzman kadromuz ile katma değer yaratacak projeler kurguluyor, uyguluyor ve takip ediyoruz.

Teknik Danışmanlık

Ağır sanayi ve yol, köprü, gemi inşaatları üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi

Teknik Strateji Danışmanlığı hizmetimizle, şirketinizin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve ileriye dönük ihtiyaç duyacağınız teknik stratejinin geliştirilmesine yönelik değer yaratmayı hedefliyoruz.Bu kapsamda  şirketinizin hedeflenen endüstriyel performans metriklerinin ortaya konmasını, mevcut endüstriyel süreçlerin analiz edilmesini, süreçlerin iyileştirilmesi için gerekli dönüşüme ait aksiyon planının oluşturulmasını ve aksiyonların performans metrikleri ile ilişkilendirilerek aktarılmasını sağlıyoruz.

Bu hizmetimizle, endüstriyel tesislerin kalite, verimlilik, maliyet gibi performans metriklerinin iyileştirilmesini sağlıyor, rekabet gücünüzün artırılması yönünde destek veriyoruz.Şirketin tüm teknik aşamalarında gerçekleşecek muhtemel senaryoları analiz ediyor, kurumsal stratejilerin geliştirilmesine ve planlanmasına destek oluyoruz.

Şirketin mevcut durum analizini örnek iyi uygulamalarla karşılaştırarak ileriye dönük teknik strateji planlarının belirlenmesini sağlıyoruz.

WHAT OUR CLIENTS SAY

Your Business
Avantage solution

https://www.mindsnsolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-03-160x160.jpg

Absolutely spot-on!

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing. Holistically pontificate installed base portals.
JOANNA PRESTLEY
HSBC Bank
https://www.mindsnsolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-01-160x160.jpg

Best decision ever

Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient manufactured products and enabled data.
BRADLEY SMITH
Miller Automation
https://www.mindsnsolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-06-160x160.jpg

Saved my Business

Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technologies. Objectively integrate emerging core competency communities.
PRISCILLA JACKSON
WA Solutions
https://www.mindsnsolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-02-160x160.jpg

All the right answers

Efficiently enable enabled sources and cost effective products. Completely synthesize principle-centered information after ethical communities.
COLLIN LEBLANC
McIntire Industries
https://www.mindsnsolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-05-160x160.jpg

The right investment

Compellingly embrace empowered e-business after user friendly intellectual capital. Interactively actualize front-end processes convergence.
LILAH CHANG
Hotel Berg
https://www.mindsnsolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-04-160x160.jpg

Best people for me!

Objectively integrate enterprise-wide strategic theme areas with functionalized infrastructures. Interactively productize premium technologies.
JUSTIN EMERSON
Applauz Startup
İLETİŞİMBize Ulaşın
Ezber bozan danışmanlık çözümleriyle zihinlerini özgürleştiren projeler üretiyoruz!
LOKASYONLARIMIZBizi Bulun
https://www.mindsnsolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
BİZE ULAŞINSosyal Medyada Biz
Bizi tüm platformlarda takip edebilir ve bize soru sorabilirsiniz.
İLETİŞİMBize Ulaşın
Sizi ofisimizde misafir etmekten ve çözüm sunmaktan mutluluk duyaruz.
LOKASYONLARIMIZBizi Bulun
https://www.mindsnsolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
BİZE ULAŞINSosyal Medyada Biz
Bizi tüm platformlarda takip edebilir ve bize soru sorabilirsiniz.

© 2021- Mindsn Solutions | Orvedo Software Company |
BGA Partners

© 2021- mindsNsolutions | Orvedo Software Company |
BGA Partners